Kế toán Thong Thả xin gửi đến bạn đọc các cập nhật vắn tắt văn bản pháp luật về thuế 2022. 

Đăng ký và kê khai thuế 2022 có gì mới?

Việc đăng ký và kê khai thuế lần đầu đối với doanh nghiệp mới không có nhiều thay đổi. Cụ thể: sau khi doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bạn cần thực hiện các thủ tục sau: 

Đặt bảng tên công ty tại trụ sở:

 • Mua chữ ký số, đăng ký khai thuế điện tử;
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng;
 • Kê khai và nộp thuế môn bài.
 • Chuẩn bị hồ sơ kê khai thuế lần đầu gửi cơ quan thuế chủ quản

Bộ hồ sơ cơ bản gồm có:  

 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao có công chứng của Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân người đứng ra đại diện theo pháp luật, của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán
 • Giấy quyết định bổ nhiệm của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc
 • Giấy tờ bổ nhiệm Kế toán trưởng người phụ trách kế toán (trường hợp doanh nghiệp đã có kế toán trưởng)
 • Thông báo về việc chưa bổ nhiệm kế toán công ty (trường hợp doanh nghiệp chưa có kế toán trưởng)
 • Công văn đăng ký hình thức kế toán, chế độ kế toán và sử dụng hóa đơn
 • Văn bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cổ định (nếu doanh nghiệp bạn có tài sản cố định) 
 • Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ nếu người này không đại diện theo pháp luật

Mức xử phạt hành chính thuế 2022

mức xử phạt hành chính thuế 2022

Mức xử phạt hành chính thuế 2022

Tuỳ vào thời gian nộp chậm thuế, doanh nghiệp sẽ phải nộp phạt theo quy định của Pháp Luật. Căn cứ theo Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức phạt khi chậm khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế TNCN năm 2022 như sau:

STT

Hành vi vi phạm

Mức phạt

1 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ. Phạt cảnh cáo
2 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp 1 Phạt tiền từ 2-5 triệu đồng
3 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày. Phạt tiền từ 5-8 triệu đồng
4 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày; Phạt tiền từ 8-15 triệu đồng
Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
5 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

Lưu ý: Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn 11,5 triệu đồng.

Phạt tiền từ 15-25 triệu đồng
6 Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định  không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn (theo Công văn 636/TCT-DNNCN ngày 12/3/2021

Lưu ý

Khi bị phạt chậm khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế có nghĩa vụ nộp tiền phạt theo đúng thời hạn quy định. Như vậy, nếu chậm nộp tiền phạt, người nộp thuế còn bị phạt một khoản tiền chậm nộp được tính như sau:

Tiền chậm nộp 01 ngày = 0,05% x Số tiền chậm nộp

Các trường hợp không tính tiền chậm nộp tiền phạt:

– Trong thời gian được hoãn thi hành quyết định phạt tiền;

– Trong thời gian xem xét, quyết định giảm, miễn tiền phạt;

– Số tiền phạt chưa đến hạn nộp trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần.

Quy định mới về thuế GTGT 2022

Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022 là quy định mới về thuế. Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội với một số nội dung nổi bật sau đây:

 • Theo đó, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%),
 • Trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;
 • Bên cạnh đó, cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.

Quy định mới về thuế TNDN, TNCN

Thuế TNCN

Không có nhiều thay đổi về thuế TNCN trong năm 2022. Các tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân có ủy quyền, không phân biệt có hay không phát sinh khấu trừ thuế.

Thuế TNDN

Gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất sẽ cho doanh nghiệp tạm thời được sử dụng nguồn tài chính này để phục hồi sản xuất – kinh doanh sau hơn 2 năm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đây là dự thảo ngày 13-4, theo thông tin từ Bộ Tài chính, cơ quan này vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022. Dự kiến, nghị định sẽ được Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 4-2022.

Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu từ ngày 1/4/2022

Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu từ ngày 1/4/2022

Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu từ ngày 1/4/2022

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị giảm 50% mức thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022; giảm 70% mức thuế BVMT đối với dầu hỏa từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022 được quy định cụ thể như sau: Xăng, trừ etanol 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít; dầu hỏa 300 đồng/lít; mỡ nhờn 1.000 đồng/kg.

Trên đây là một số cập nhật vắn tắt các văn bản pháp luật về thuế 2020 do Thong Thả tổng hợp. Bài viết hy vọng hữu ích cho bạn đọc.