DỊCH VỤ LẬP HỒ SƠ TÀI CHÍNH

Khi đi vay vốn ngân hàng, tham gia đấu thầu…doanh nghiệp cần phải có một bộ hồ sơ tài chính đầy đủ phục vụ cho công tác thẩm định của chủ đầu tư hoặc ngân hàng cho vay.

Vì vậy một bộ hồ sơ tài chính đầy đủ, rõ ràng chính là điều kiện quan trọng giúp doanh nghiệp giành được gói thầu hay gói tín dụng ưu đãi…

Đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, Thong Thả cung cấp dịch vụ lập hồ sơ tài chính sử dụng trong từng trường hợp cụ thể của doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Các doanh nghiệp thường sử dụng dịch vụ lập hồ sơ tài chính:

– Doanh nghiệp vay vốn ngân hàng.

– Doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

– Doanh nghiệp cần hồ sơ để đáp ứng các công việc có yêu cầu.

CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

  1. Phân tích cụ thể yêu cầu từ chủ đầu tư, ngân hàng.
  2. Xây dựng khung các báo cáo tài chính cần thiết.
  3. Xây dựng các báo cáo chi tiết.
  4. Tư vấn cho doanh nghiệp biện pháp thuyết trình hồ sơ tài chính.
  5. In ấn đóng quyển đầy đủ các tài liệu, báo cáo dùng để giải trình.