Thong Thả xin gửi tới các kế toán thuế mô tả công việc vắn tắt cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2022.

Công việc kế toán thuế đầu năm 

Dưới đây là các công việc đầu năm của kế toán thuế đầu năm. Tất cả doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh đều phải nộp thuế môn bài theo quy định của nhà nước (trừ một số trường hợp được miễn giảm). Các đơn vị kê khai và nộp thuế theo quý, tháng vẫn tiếp tục thực hiện nghĩa vụ làm tờ khai và nộp các loại thuế TNCN, GTGT, TNDN, Báo cáo sử dụng hoá đơn.

Những công việc kế toán thuế cần làm

Những công việc kế toán thuế cần làm

Nộp tờ khai và nộp lệ phí môn bài

 • Chậm nhất ngày 30/01 hằng năm
 • Mức nộp lệ phí môn bài căn cứ vào vốn điều lệ của doanh nghiệp và thay đổi theo chính sách nhà nước qua các năm. Thông thường như sau:
 • 3 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng
 • 2 triệu đồng/ năm đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống
 • 1 triệu đồng/năm đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng

 • Chậm nhất là ngày 20/01 hàng tháng với những đơn vị báo cáo thuế theo tháng.

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 

 • Chậm nhất là ngày 20/01 hàng tháng với những đơn vị báo cáo thuế theo tháng.
 • Không sử dụng hoá đơn vẫn phải làm tờ khai.

Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 

Chậm nhất là ngày 20/01 doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng & nộp thuế (nếu có) của tháng 12 năm trước (đối với đơn vị kê khai theo tháng).

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý IV năm trước

Đối với đơn vị kê khai theo quý, chậm nhất là ngày 30/01, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý IV (không phải nộp tờ khai thuế) tại Kho bạc nhà nước ở địa phương hoặc thông qua ngân hàng thương mại có cung cấp dịch vụ thu ngân sách nhà nước (thu thuế).

Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân quý IV

Chậm nhất là ngày 30/01, doanh nghiệp đang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân phải gửi báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân quý IV năm trước đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, bao gồm cả trường hợp tự in và được cơ quan thuế cấp.

Công việc hàng ngày

Kế toán thuế hằng ngày phải tập hợp hoá đơn, chứng từ để kê khai, hạch toán. Sơ lược các công việc kế toán hằng ngày bao gồm:

 • Kiểm tra tính hợp lệ của hoá đơn (đúng/sai thông tin).
 • Thu thập hoá đơn đầu ra/đầu vào.
 • Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến lưu chuyển dòng tiền tệ doanh nghiệp.
 • Xử lý quỹ tiền mặt, tiền gửi
 • Chuẩn bị báo cáo khi cấp trên hoặc cơ quan thuế có yêu cầu
 • Update thông tin về thuế, kiểm tra thời gian nộp thuế tránh nộp chậm.

Công việc hằng tháng

Công việc hàng tháng thường được làm vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau. Tuy nhiên cần đảm bảo nộp các loại báo cáo thuế trước ngày 20 của tháng tiếp theo đối với doanh nghiệp kê khai thuê theo tháng. Cụ thể:

 • Xác định các loại thuế cần kê khai: GTGT, TNCN
 • Tính khấu hao tài sản, phân bổ công cụ dụng cụ
 • Đăng ký MST cho người lao động (nếu cần) và thực hiện rà soát hợp đồng lao động, nhân viên.
 • Cân đối chi tiêu trên bảng cân đối kế toán định kỳ tránh dồn việc cho cuối năm.

Công việc hằng quý

Hàng quý, kế toán thuế cần thực hiện báo cáo thuế theo quý. Các loại báo cáo này bao gồm:

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng GTGT (VAT).
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân: Đối với người lao động có tiền lương lớn hơn 50 triệu đồng.
 • Báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn: Những hóa đơn đã sử dụng, những hóa đơn hư hỏng.

Trước ngày 30 đầu tiên của Quý sau, Kế toán cần kê khai và nộp thuế lên các cơ quan chức năng. Nếu nộp chậm sẽ bị xử phạt theo quy định của cơ quan thuế.

Báo cáo cuối năm

Các loại báo cáo thuế cuối năm mà kế toán thuế phải thực hiện

Các loại báo cáo thuế cuối năm mà kế toán thuế phải thực hiện

Quyết toán thuế TNDN cả năm

Thuế TNDN tạm tính được nộp theo Quý. Cuối năm doanh nghiệp phải tổng hợp lại để kê khai và nộp thuế.

Thời hạn chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên năm sau.

Quyết toán thuế TNCN cả năm

Thời hạn chậm nhất nộp quyết toán Thuế TNCN cả năm là ngày 30/03 năm sau.

Báo cáo tài chính & các yêu cầu khác của cơ quan thuế

Cuối năm, kế toán thuế cần chuẩn bị báo cáo tài chính và các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan thuế. 

Kế toán thuế hãy lưu ý các mốc kê khai và nộp thuế trong năm để đảm bảo doanh nghiệp tránh các rủi ro về thuế dẫn đến bị phạt theo quy định. 

Nếu doanh nghiệp đang tìm kiếm đối tác triển khai dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp, vui lòng liên hệ Thong Thả để được tư vấn. Hotline tư vấn: 0973 577 555